Bezwaar maken hoe doe je dat?

Waaraan moet mijn bezwaarschrift voldoen?


De belastingdienst moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum op de beslissing hebben ontvangen. Hebt u het bezwaarschrift binnen die termijn op de post gedaan en de Belastingdienst ontvangt het binnen een week na het verstrijken van die zes weken termijn, dan is het bezwaarschrift ook nog op tijd.


 • Vermeld op het bezwaar de datum, uw naam en adres.
 • Geef aan tegen welke beslissing u bezwaar maakt.
 • Geef aan waarom u het niet met de beslissing eens bent.
 • Onderteken het bezwaar.

De belastingdienst verzoekt u ook het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. De belastingdienst kan dan met u contact opnemen voor een vlotte behandeling van uw bezwaarschrift.


Als u op tijd bezwaar hebt gemaakt maar u hebt niet aan alle vereisten voldaan, dan krijgt u de mogelijkheid dit alsnog te doen. Als u dit verzuim niet herstelt - of als u niet op tijd bezwaar hebt gemaakt - dan kan de belastingdienst uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.


Dit betekent dat zij het niet als bezwaar in behandeling nemen, maar als verzoek. Wij beoordelen dat verzoek en nemen een beslissing. Deze beslissing is vatbaar voor bezwaar. U kunt in beroep gaan tegen het feit dat wij uw bezwaar niet-ontvankelijk hebben verklaard.

Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl