Bezwaar maken hoe doe je dat?

Hoe wijzig je voorlopige aanslag van de belastingdienst?
Verwacht u dat u belasting terugkrijgt, bijvoorbeeld omdat u een eigen woning hebt? Of verwacht u dat u belasting moet betalen, bijvoorbeeld omdat u winst uit onderneming hebt of inkomsten als freelancer of als hulp? Dan hoeft u niet te wachten tot het jaar om is om uw belasting terug te krijgen of te betalen. U kunt al een voorlopige aanslag krijgen in het lopende jaar. Dan ontvangt of betaalt u uw belasting al vooraf, in maandelijkse termijnen.

De voorlopige aanslag gaat over inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. U hoeft uw voorlopige aanslag maar één keer aan te vragen. Voor het volgende jaar krijgt u de voorlopige aanslag dan automatisch toegestuurd. Elk jaar ontvangt u van ons in december een brief met het bedrag van uw voorlopige aanslag voor het volgend jaar. De brief bevat ook de gegevens waarop dit bedrag is gebaseerd. Deze gegevens moet u zelf goed controleren.


Hoe kan ik een aanvraag om een voorlopige aanslag indienen?


U vraagt een voorlopige aanslag aan met het programma Voorlopige aanslag, via www.belastingdienst.nl. Na het invullen ziet u zelf meteen hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Als u de aanvraag liever op papier doet, bestelt u het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Wanneer vraag ik om een wijziging van een voorlopige aanslag?


Geef alle wijzigingen door die van invloed zijn op uw voorlopige aanslag, bijvoorbeeld:


  • de koop of verkoop van uw woning
  • een andere gezinssamenstelling
  • hogere of lagere inkomsten


Ook als u het niet eens bent met de hoogte van uw voorlopige aanslag, dan kunt u een aanvraag voor wijziging bij de belastingdienst indienen.


Hoe kan ik een aanvraag om wijziging indienen?


U kunt uw wijzigingen doorgeven met behulp van het programma Voorlopige aanslag, via www.belastingdienst.nl. Na het invullen ziet u zelf meteen welke gevolgen uw wijzigingen hebben voor uw voorlopige aanslag. U kunt uw wijzigingen ook schriftelijk aan ons doorgeven, met een wijzigingsformulier. U kunt dit formulier opvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.


Wat doet de Belastingdienst met mijn verzoek?


Als u een aanvraag hebt doorgegeven, krijgt u binnen zes weken een reactie van ons. Als wij beslissen uw aanvraag helemaal te volgen, dan sturen wij u zo snel mogelijk een tweede voorlopige aanslag. De belastingdienst kunnen ook beslissen uw aanvraag niet (of niet helemaal) te volgen. U ontvangt dan schriftelijk bericht. Dit is een beschikking waartegen u bezwaar kunt maken.


Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?


Als wij beslissen helemaal aan uw aanvraag te voldoen, dan kunt u geen bezwaar maken. Als u het niet eens bent met onze beslissing om uw aanvraag niet (of niet helemaal) te volgen, dan kunt u wel bezwaar maken. In het informatieblad Bezwaar tegen een beslissing van de Belastingdienst leest u hoe u dat doet.


Wat kan ik doen als de Belastingdienst niet op tijd beslist?


Als wij niet op tijd op uw aanvraag beslissen, dan kunt u ons in gebreke stellen. Wij hebben dan nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen. Lukt ons dat niet, dan hebt u recht op een dwangsom. In het informatieblad Dwangsom leest u hoe u ons in gebreke stelt.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl