Bezwaar maken hoe doe je dat?

Aangifte aanvragen hoe werkt dat?
De volgende vragen worden hier beantwoord.


 • Wanneer moet ik aangifte doen?
 • Hoe moet ik aangifte doen?
 • Wat als ik digitaal aangifte wil doen?
 • Wat als ik op papier aangifte wil doen?
 • Hoe kan ik een aangifteformulier aanvragen?
 • Wat gebeurt er als ik niet (op tijd) een aangifte aanvraag?

Wanneer moet ik aangifte doen?

 

U moet aangifte doen als de Belastingdienst u daarom vraagt. Is dat niet gebeurd, dan zijn er twee mogelijkheden:

 

A. U verwacht een teruggaaf van belasting. Het kan zijn dat u geen aangiftebrief van ons

ontving, terwijl u recht hebt op teruggaaf van belasting. Voor een teruggaaf moet u eerst

aangifte doen. Doe aangifte binnen vijf jaar na afloop van het jaar waarover de aangifte gaat.

 

B. U verwacht belasting te moeten betalen. U moet ook aangifte doen als u geen aangifte van ons hebt ontvangen en u nog wel belasting moet betalen. Dat kan bijvoorbeeld als u

inkomsten had waarop nog geen belasting is ingehouden.

Hoe moet ik aangifte doen?

 

Aangifte doen kan op twee manieren: digitaal en op papier

 

Wat als ik digitaal aangifte wil doen?

 

Als u digitaal aangifte wilt doen, kunt u het aangifteprogramma van het bedoelde aangiftejaar downloaden van www.belastingdienst.nl. Het aangifteprogramma is geschikt voor alle soorten aangiften. U kunt gebruikmaken van de vooringevulde aangifte. Dit is een service waarbij wij alvast zoveel mogelijk bekende gegevens invullen in uw digitale aangifte. Meer informatie over de vooringevulde aangifte vindt u op www.belastingdienst.nl". Voor het verzenden van de aangifte hebt u een DigiD-inlogcode nodig. Als u die nog niet hebt, kunt u die aanvragen op www.digid.nl.

 

Wat als ik op papier aangifte wil doen?

 

Als u een papieren aangifte wilt doen, vraagt u een aangifteformulier aan bij de BelastingTelefoon of bij de balie van uw belastingkantoor.

 

Er bestaan verschillende soorten aangifteformulieren. We noemen er enkele:

 

 • het P-formulier Dit is bedoeld voor alle inkomsten (met uitzondering van winst uit onderneming), alleaftrekposten en heffingskortingen.
 • Het E-formulier Dit bevat alleen vragen die veel voorkomen, zoals over loon, de eigen woning en heffingskortingen.
 • het T-formulier U vraagt dit formulier aan als u verwacht geld terug te krijgen.
 • Het Tj-formulier U vraagt dit formulier aan als u ongetrouwd bent, jonger dan 30 jaar en u verwacht geld terug te krijgen.
 • Een T-of Tj-formulier is niet geschikt als u ook andere inkomsten en aftrekposten hebt, zoals voor de eigen woning. In dat geval vraagt u een E- of een P-formulier aan. Als u belasting moet betalen en geen aangifteformulier ontving, vraag dan voor de zekerheid een P-formulier aan. U kunt dan altijd alles invullen.

 

Hoe kan ik een aangifteformulier aanvragen?

 

U kunt een aangifteformulier aanvragen bij de BelastingTelefoon of bij de balie van uw belastingkantoor. De BelastingTelefoon (0800 - 0543) is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Wat gebeurt er als ik niet (op tijd) een aangifte aanvraag?

 

U kunt een verzuimboete krijgen als u niet of niet op tijd om toezending van een aangifte vraagt. Niet op tijd betekent hier: niet binnen zes maanden na afloop van het jaar waarover belasting wordt geheven.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl