Bezwaar maken hoe doe je dat?

Bent u gescheiden of gaat u scheiden? Wat zijn de gevolgen voor de belastingdienst?
Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke gevolgen het gaat en wanneer ze ingaan, leest u hier!

 

Als u gaat scheiden, kan dat gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Uw scheiding kan gevolgen hebben voor het aangeven van uw inkomsten en aftrekposten, voor uw heffingskortingen en voor uw woning. Ook moet u misschien alimentatie betalen. Bent u getrouwd, maar leeft u duurzaam gescheiden? Dan beschouwt de belastingdienst u in die periode als ongetrouwd.


U leeft duurzaam gescheiden als u niet meer in gezinsverband met uw echtgenoot samenwoont en die situatie niet tijdelijk is. De situatie is tijdelijk als u en uw echtgenoot op proef uit elkaar zijn. Als een van u het samenleven definitief niet wil hervatten, is er sprake van duurzaam gescheiden leven.

Let op!


Zijn u en uw huisgenoot in 2008 als partners geregistreerd bij de burgerlijke stand? Dan gelden voor

u dezelfde fiscale regels als voor getrouwden. Als u allebei een verklaring heeft afgelegd bij de

ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bent u geregistreerde partners.


Gevolgen voor uw inkomsten en aftrekposten


Als u getrouwd bent, zijn u en uw echtgenoot voor de belasting automatisch elkaars fiscale partner, behalve als u duurzaam gescheiden leeft. Hebt u heel 20 8 een fiscale

partner? Dan kunt u de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten in de aangifte verdelen zoals u dat allebei wilt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 10 % is.

De manier waarop u de inkomsten en aftrekposten verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die u betaalt of terugkrijgt.

Als u gaat scheiden bent u in principe geen fiscale partners meer.


Vanaf het moment dat u duurzaam gescheiden leeft, worden u en uw ex-echtgenoot voor de belasting niet meer als fiscale partner beschouwd. Dat betekent dat u in het jaar van scheiden geen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten meer hebt.

Het maakt hierbij niet uit in welke maand u daadwerkelijk uit elkaar gaat. Zowel u als uw ex-echtgenoot moeten dan ieder afzonderlijk de eigen inkomsten en aftrekposten aangeven.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl