Bezwaar maken hoe doe je dat?

Wanneer ontvang ik een reactie op mijn bezwaar?
Nadat de belastingdienst uw bezwaar heeft ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Soms stuurt de belastingdienst u meteen de beslissing. De bezwaar termijn is zes weken vanaf de datum op de aanslag of andere beschikking.


De beslistermijn is in het algemeen zes weken na afloop van de bezwaar termijn. De maximale termijn tussen de datum van de beschikking en de datum van de beslissing is dus twaalf weken.


De belastingdienst probeert binnen zes weken na ontvangst van uw bezwaarschrift te beslissen.


Voorbeeld:


De datum op de belastingaanslag is 3 juli 2009. De bezwaartermijn eindigt op 14 augustus 2009 (zes weken na de datum). De Belastingdienst ontvangt het bezwaarschrift op 3 augustus zij proberen vóór september te beslissen (zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift). De wettelijke beslistermijn eindigt echter op 25 september (zes weken na afloop van debezwaartermijn).


De termijn kan worden opgeschort, verdaagd en uitgesteld. Als u uw bezwaarschrift moet aanvullen, schorten wij de beslistermijn op totdat wij uw aanvullingen hebben ontvangen. Ook als u ons vaak vraagt om uitstel van een hoorzitting of nader onderzoek, kunnen wij de beslistermijn uitstellen.

Tot slot kunnen wij de beslistermijn uitstellen als wij informatie nodig hebben van een buitenlandse instantie.


Als wij niet binnen de (eventueel opgeschorte) beslistermijn op uw bezwaarschrift beslissen, kunnen wij de termijn met ten hoogste zes weken verdagen. In overleg met u is (verder) uitstel van de termijn mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld als in de bezwaarfase nieuwe feiten en omstandigheden bekend worden, waardoor nader onderzoek nodig is.


Wanneer kan ik een kostenvergoeding krijgen?


Als wij het (gedeeltelijk) eens zijn met uw bezwaar, kunt u een kostenvergoeding krijgen. Vraag hier wel om vóórdat op uw bezwaar is beslist. Degene die bezwaar maakt (u of een gemachtigde), kan daar in het bezwaarschrift om verzoeken. De vergoeding geldt alleen voor beroepsmatig verleende bijstand.Wat kan ik doen als de Belastingdienst niet op tijd beslist?

Als wij niet op tijd op uw bezwaar beslissen, dan kunt u ons in gebreke stellen. Wij hebben dan nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen. Lukt ons dat niet, dan hebt u mogelijk recht op een dwangsom. Op de pagina Dwangsom leest u hoe u de belastingdienst in gebreke stelt.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl