Bezwaar maken hoe doe je dat?

Uw verplichtingen bij belastingheffing
 • Welke verplichtingen heb ik ten opzichte van de Belastingdienst?
 • Hoe doe ik uit eigen beweging aangifte?
 • Moet ik een administratie of boekhouding bijhouden?
 • Wat als ik niet meewerk?

Welke verplichtingen heb ik ten opzichte van de Belastingdienst?

 

Uw belangrijkste verplichting op het gebied van belastingheffing is juist, volledig en op tijd aangifte te doen. U moet dit doen als de Belastingdienst u daarom heeft gevraagd. Het kan ook zijn dat u betaald werk hebt gedaan zonder dat wij dat weten. Wij kunnen u daarover dan ook niet vragen aangifte te doen. U hebt dan de plicht uit eigen beweging aangifte te doen. U bent verplicht informatie te geven als wij daarom vragen.


Daarbij gaat het alleen om informatie die van belang kan zijn voor uw eigen belastingheffing. Als u bijvoorbeeld nog bankafschriften en bonnetjes hebt, moet u ons de mogelijkheid geven die in te zien. Als u samen met uw fiscale partner (bijvoorbeeld uw echtgenoot) aangifte doet, moet u in uw aangifte gegevens vermelden over die partner. Dit geldt ook voor de gegevens van uw kinderen. En ook hier geldt: als wij meer informatie vragen, moet u die beschikbaar stellen.

Hoe doe ik uit eigen beweging aangifte?

 

Als u uit eigen beweging aangifte wilt doen, dan kunt u een aangifteprogramma downloaden van www.belastingdienst.nl. U kunt ook een aangiftebiljet aanvragen via de BelastingTelefoon of bij uw belastingkantoor.

 

Moet ik een administratie of boekhouding bijhouden?

 

Als particulier bent u niet verplicht een boekhouding of administratie bij te houden. Ook hebt u geen bewaarplicht. Wij kunnen u natuurlijk wel om nadere informatie vragen, bijvoorbeeld over uw aftrekposten.  U maakt uw recht op aftrek aannemelijk als u bonnetjes, bankafschriften of andere bewijsstukken kunt laten zien. Wij bepalen op welke wijze u aan uw verplichtingen moet voldoen. Wij vragen u bijvoorbeeld om schriftelijk te reageren, of om bepaalde papieren aan ons op te sturen. Wilt u liever op het belastingkantoor langskomen om onze vragen te beantwoorden, dan kunt u daarom vragen.

 

Wat als ik niet meewerk?

 

Voor een juiste belasting heffing is het belangrijk dat de gevraagde informatie beschikbaar komt. Niet voldoen aan dat verzoek is strafbaar. Als u uw aangifte niet, niet volledig of niet op tijd doet, kunnen wij u ook een boete opleggen. Als u geen aangifte doet of geen informatie geeft over uw inkomen en/of vermogen, dan kunnen wij hiervan een schatting maken. Als u onvoldoende informatie geeft over een bepaalde aftrekpost, dan accepteren wij die aftrekpost niet. Als u uw verplichtingen niet nakomt, dan geldt bij eventueel bezwaar of beroep een zwaardere bewijslast. U moet dan overtuigend aantonen dat de aanslag waartegen u bezwaar maakt of beroep instelt, op een onjuist (te hoog) bedrag is vastgesteld. ' Aannemelijk maken' is dan onvoldoende.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl