Bezwaar maken hoe doe je dat?

Belastingdienst aangifte hoe werkt dat?
Aanvraag van een beschikking hoe werkt dat?

 

 • Wanneer vraag ik een beschikking aan?
 • Hoe vraag ik een beschikking aan?
 • Wat doet de Belastingdienst met mijn aanvraag?
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?
 • Wat kan ik doen als de Belastingdienst niet op tijd beslist?


Wanneer vraag ik een beschikking aan?

 

Als u duidelijkheid wilt over een fiscale kwestie die u niet in of bij uw aangifte aan de orde kunt stellen, dan kunt u de belastingdienst vragen om een beschikking (beslissing).


Voorbeeld U wilt een extra pensioenvoorziening afsluiten, maar voordat u een contract aangaat met de

verzekeraar wilt u zeker weten of dit fiscaal aftrekbaar is. U wilt dat zwart op wit hebben.

 

U vraagt de Belastingdienst om een beschikking.

 


Hoe vraag ik een beschikking aan?

 

Een beschikking vraagt u schriftelijk aan. Vermeld uw naam en adres en de datum van uw

aanvraag. Geef aan om welke beslissing u vraagt en vanaf wanneer die beslissing moet gelden. Onderteken de aanvraag en voeg de gegevens en bescheiden bij die voor de beslissing nodig zijn.

 

Wat doet de Belastingdienst met mijn aanvraag?

 

Wij behandelen uw aanvraag binnen acht weken en berichten u schriftelijk, meestal in een

'voor bezwaar vatbare beschikking'.

 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

 

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag én wij hebben beslist bij een voor bezwaar vatbare beschikking, dan kunt u bezwaar maken. Op de pagina “hoe bezwaar maken” tegen een beslissing van de Belastingdienst leest u hoe u dat doet.

 

Wat kan ik doen als de Belastingdienst niet op tijd beslist?

 

Als wij niet op tijd op uw aanvraag beslissen, dan kunt u ons in gebreke stellen. Wij hebben dan nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen. Lukt ons dat niet, dan hebt u recht op een dwangsom. Op de pagina Dwangsom belastingdienst leest u hoe u de belastingdienst in gebreke stelt.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl