Bezwaar maken hoe doe je dat?

Bezwaar boete belastingdienst
Wanneer kan de Belastingdienst een boete opleggen?

 

 • Op welk bedrag wordt een boete vastgesteld?
 • Aan welke regels moet de Belastingdienst voldoen als hij een boete oplegt?
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een boete?
 • Hoe kan ik een boete voorkomen?

Wanneer kan de Belastingdienst een boete opleggen?


De belastingdienst kan u een boete opleggen als u:

 

 • uw aangifte niet of niet op tijd instuurt
 • uw aangifte onjuist of onvolledig invult

 

U kunt een verzuimboete krijgen als u uw aangifte niet of niet op tijd doet. Alleen als u geen enkele schuld hebt aan het niet of niet tijdig doen van de aangifte, leggen De belastingdienst u geen boete op. U kunt een vergrijpboete krijgen als u opzettelijk geen aangifte doet, of als u een onjuiste of onvolledige aangifte doet die u ernstig te verwijten is.


De belastingdienst kunnen u ook een vergrijpboete opleggen bij een navorderingsaanslag, die De belastingdienst u sturen als een eerdere aanslag te laag was. Als blijkt dat die navorderingsaanslag komt doordat u opzettelijk (of met grove schuld) onjuiste of onvolledige gegevens verstrekte, dan is dat een vergrijp en krijgt u een boete.

Op welk bedrag wordt een boete vastgesteld?

 

De hoogte van de verzuimboete bedraagt € 226. De boete kan oplopen tot € 1.134, bijvoorbeeld als u vaker verzuimt. Voor de hoogte van een vergrijpboete is allereerst van belang of sprake is van opzet of grove schuld. In het geval van opzet bedraagt de boete 50% van de belasting die u opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25%. Daarnaast bekijken De belastingdienst of er aanvullende redenen zijn om de boete te verhogen of verlagen. De boete wordt hoger als u bijvoorbeeld al eerder een vergrijpboete kreeg. De boete valt lager uit als sprake is van verzachtende omstandigheden.

 

Aan welke regels moet de Belastingdienst voldoen als hij een boete oplegt?

 

De belastingdienst moeten u schriftelijk informeren dat De belastingdienst een boete opleggen en waarom. Bij een vergrijpboete doen De belastingdienst dat nog vóórdat de boete wordt opgelegd. U kunt dan aangeven of en waarom u het niet eens bent met de boete. Dit kan voor ons reden zijn de boete niet op te leggen, of deze te verlagen. U hebt recht op inzage van alle gegevens op grond waarvan de boete wordt opgelegd. U bent niet verplicht om op al onze vragen antwoord te geven. Vragen over de door u verschuldigde belasting moet u wel beantwoorden. U hoeft geen antwoord te geven op vragen over de boete en de mate waarin u opzet of grove schuld kan worden verweten. De belastingdienst mogen u niet verhoren

zonder u te wijzen op uw recht om te bezwaren.

 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een boete?

 

U kunt een bezwaar boete maken.

 

Hoe kan ik een boete voorkomen?

 

U kunt een boete voorkomen door tijdig, juist en volledig aan uw (aangifte)verplichtingen te voldoen. Als u al aangifte hebt gedaan, maar onjuist of onvolledig, kunt u een vergrijpboete voorkomen door uw aangifte tijdig te verbeteren.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl