Bezwaar maken hoe doe je dat?

Bezwaar maken tegen een beslissing van de Belastingdienst.


Waartegen kan ik bezwaar maken?


U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van de Belastingdienst als de wet daartoe de mogelijkheid biedt. Als die mogelijkheid er is, staat dat vermeld op de beslissing. Meest voorkomend is het bezwaar maken tegen een aanslag of daarmee samenhangende beslissingen, zoals:


 • Het vastgestelde verzamel inkomen
 • De toegepaste betalingskorting
 • De bij de aanslag opgelegde boete
 • De bij de aanslag berekende heffingsrente
 • De bij de aanslag berekende revisierente

De bezwaarschrift belastingdienst


De bezwaarschrift belastingdienst is opgesteld in een Word document die u zelf kunt aanpassen aan uw eigen situatie. Wij vragen een kleine bijdrage van  € 12,50 voor deze kant en klare bezwaarschrift voorbeeld.


Na de betaling kunt u meteen de bezwaarschrift voorbeeld downloaden en gebruiken. U kunt online betalen met Ideal of Paypal. De bezwaarschrift belastingdienst is opgesteld in een Word document die u zelf kunt aanpassen aan uw eigen situatie.


Maakt u bezwaar tegen de aanslag en zijn bij deze aanslag ook een of meer van de hiervoor genoemde beslissingen genomen? Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u ook bezwaar maakt tegen deze beslissingen. Andersom geldt hetzelfde, behalve voor bezwaar tegen de boete. Maakt u bezwaar tegen de boete en wilt u bijvoorbeeld ook bezwaar maken tegen de aanslag, dan moet u dit vermelden in uw bezwaarschrift.


Als u bezwaar maakt tegen een aanslag waarbij u een bedrag moet betalen, kunt u om uitstel van betaling vragen.


Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Wie kan bezwaar maken?


Als een beslissing van de Belastingdienst aan u gericht is, dan bent u ook degene die bezwaar kan maken. Soms kan uw (fiscale) partner bezwaar maken, bijvoorbeeld als ook zijn of haar inkomen of vermogen in het geding is.


Als u de bezwaarprocedure niet zelf kunt of wilt voeren, kunt u iemand machtigen (bijvoorbeeld een belastingadviseur). Als wij u daarom vragen, moet de gemachtigde een door u afgegeven schriftelijke verklaring overleggen. Dit geldt niet als u een advocaat hebt gemachtigd.


Zijn er kosten verbonden aan het maken van bezwaar maken?


Aan het maken van bezwaar zijn geen kosten verbonden.


Hoe maak ik bezwaar?


Bezwaar maken kan schriftelijk en via internet. U kunt een bezwaar schriftelijk indienen bij het belastingkantoor dat op de beslissing staat. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier Bezwaar particulier. Dit formulier vindt u op www.belastingdienst.nl. U kunt ook zelf een brief sturen.


Als u via internet bezwaar wilt maken, kan dat op www.belastingdienst.nl.

Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl