Bezwaar maken hoe doe je dat?

Bezwaarschrift Voorbeeld!Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete

Het bezwaarschrift voorbeeld dat u kan downloaden is een aanpasbaar Word bestand. Het document is opgemaakt dat u enkel de gegevens dient aan te passen en informatie bij te voegen waar nodig. Download en maak uw bezwaarschrift volgens het voorbeeld model.


Er zijn verschillende mogelijkheden tot bezwaar denk aan bezwaar woz, inkomst belastingen, navordering, loonbelasting, bouwvergunning enz. Pas uw bezwaar aan binnen dit voorbeeld bezwaarschrift en vergeet niet de nodige documenten om uw bezwaar te ondersteunen bij te voegen alvorens u de bezwaarschrift opstuurt naar de belastingdienst.


Download hier een Bezwaarschrift voorbeeld, en lees hoe u bezwaar kunt maken tegen een beslissing van de belastingdienst!

Als u te laat bent met uw bezwaarschrift.


Het kan zijn dat u door bijzondere omstandigheden niet in staat bent geweest om uw bezwaarschrift op tijd in te dienen. Bijvoorbeeld als u plotseling bent opgenomen in het ziekenhuis. In dat geval kunt u uw bezwaarschrift ook na de bezwaar termijn indienen. Vermeld in uw bezwaarschrift waarom u niet op tijd kon reageren. Als u een geldige

reden heeft, zal de Belastingdienst uw bezwaar verder behandelen alsof uw bezwaarschrift op tijd is ingediend.


Maar als u gewoon te laat bent, zonder dat u daarvoor bijzondere omstandigheden kunt aanvoeren, dan kunt u geen bezwaarschrift meer indienen. Eventueel kunt u nog verzoeken om vermindering van een aanslag. Als de Belastingdienst uw verzoek toewijst, wordt uw aanslag ambtshalve verminderd.


Voorlopige voorziening


Tijdens de behandeling van een bezwaarschrift blijft de beslissing van de Belastingdienst waartegen u bezwaar heeft gemaakt, in het algemeen van kracht. Wilt u de afloop van de bezwaar procedure niet afwachten, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopig voorziening aanvragen. Hiermee kunt u bereiken dat de nadelige gevolgen van een beslissing van de Belastingdienst worden opgeschort totdat er een definitieve beslissing is genomen.

Let op!


Voor het verzoek moet u apart griffie recht betalen. U krijgt daarvoor een rekening van de rechtbank. De rechter neemt snel een beslissing over een verzoek om voorlopige voorziening. Als u eerder al een beroepsschrift had ingediend, kan de rechtbank bij de beslissing op een verzoek om een voorlopige voorziening ook uitspraak doen op het beroepschrift.


Uitstel van betaling


Als u bijvoorbeeld vindt dat de Belastingdienst u een te hoge aanslag heeft opgelegd, kunt u een bezwaarschrift indienen tegen het bedrag van de aanslag. Als u in uw bezwaarschrift aangeeft met welk bedrag van de aanslag u het niet eens bent, wordt uw bezwaarschrift automatisch ook beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling. Inde meeste gevallen zal de Belastingdienst u uitstel van betaling verlenen.


U ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. Dat is meestal niet het hele bedrag. Alleen als u vindt dat u helemaal geen aanslag had moeten krijgen, kunt u uitstel van betaling krijgen voor het hele bedrag.Als u vindt dat de aanslag te hoog is, geef dan in uw bezwaarschrift aan wat het bedrag van de aanslag volgens u had moeten zijn. Dit bedrag betaalt u vóór de uiterste betaaldatum.


Motiveer in uw bezwaarschrift hoe u het bedrag heeft berekend. U kunt uitstel van betaling krijgen voor de rest van de aanslag.Als het voor u niet mogelijk is om zelf te berekenen wat het bedrag van de aanslag had moeten zijn, dan kunt u aan de Belastingdienst vragen om het bedrag voor u te berekenen.

Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl

Link aanmelden