Bezwaar maken hoe doe je dat?

Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Als u een aanvraag (zoals een aanvraag om een voorlopige aanslag te wijzigen) of bezwaar (zoals een bezwaar tegen een aanslag) bij de Belastingdienst indient, hoort u binnen de wettelijke termijn een beslissing van ons te ontvangen. Hebt u binnen deze wettelijke termijn geen beslissing ontvangen?

Met dit formulier doet u het volgende:


  • u stelt ons in gebreke (daarmee zegt u dat wij te laat zijn met beslissen)
  • u verzoekt ons binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen u geeft aan dat u een dwangsom eist, als u binnen deze termijn geen beslissing ontvangt

Voor wie is dit formulier bestemd?


U gebruikt dit formulier als u een aanvraag of bezwaar bij ons hebt ingediend en u van ons te laat een beslissing hebt ontvangen. Weet u niet zeker of wij te laat zijn met beslissen? Bel dan de BelastingTelefoon. Het formulier kan alleen gebruikt worden voor aanvragen en bezwaren die u na 1 oktober 2009 bij de Belastingdienst of de Douane hebt ingediend.


Let op!


U kunt het formulier niet gebruiken als u een aanvraag of bezwaar hebt voor Belastingdienst/Toeslagen. Voor huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag geldt deze regeling namelijk pas vanaf 1 januari 2011.

IInvullen en opsturen


U kunt het formulier op de computer invullen. Hiervoor hebt u Acrobat Reader versie 6.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen. U kunt het formulier niet op uw computer bewaren. U kunt wel een extra afdruk maken.


Stuur het formulier op naar het belastingkantoor waar u de aanvraag of het bezwaar hebt ingediend. Weet u het adres niet? Zoek het adres dan hier: adres belastingdienst. Hebt u een aanvraag of bezwaar voor Douane? Dan kunt u formulier sturen naar 1 van de volgende douanekantoren:


Douane Noord

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE ZWOLLE


Douane Rotterdam

Belastingdienst/Douane Rotterdam

Postbus 50966

3007 BJ ROTTERDAM


Douane West en Douane Schiphol

Belastingdienst/Douane West

Postbus 678

2130 AR HOOFDDORP


Douane Zuid

Belastingdienst/Douane Zuid

Postbus 6470

5600 HL EINDHOVEN

 

Download gratis dit formulier door hier te klikken!Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl