Bezwaar maken hoe doe je dat?

Eigenwoningforfait: optellen bij uw inkomen
Als u een eigen woning hebt die uw hoofdverblijf is, moet u een bedrag bij uw inkomen  in box 1 tellen. Dit bedrag heet het eigenwoningforfait. Om te bepalen hoe hoog uw  eigenwoningforfait is, moet u de woz-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van uw  woning weten. Dat is de waarde van uw woning zoals die door de gemeente is vastgesteld.  Als u de waarde niet weet, kunt u die opvragen bij uw gemeente. Het eigenwoningforfait is meestal 0,55% van de woz-waarde van uw woning. Voor woningen met een woz-waarde van E 75.000of lager gelden lagere percentages. Het eigenwoningforfait is maximaal E 9.300. U moet uitgaan van de woz-waarde per 1 januari 200.

Let op!

Als u maar een deel van het jaar een eigen woning hebt, moet u dat jaar een evenredig deel van het eigenwoningforfait aangeven. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 oktober 2008 een eigen woning hebt, berekent u het eigenwoningforfait voor de maanden oktober, november en december. Dat is dus 3/12 van het jaarbedrag.  


Geen of geringe eigenwoningschuld


Hebt u in 2008 een eigen woning die uw hoofdverblijf is? En hebt u geen of weinig aftrekbare kosten eigen woning? Dan kunt u misschien aftrek krijgen wegens geen of een geringe eigenwoningschuld. U krijgt deze aftrek als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals (hypotheek)rente. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Door deze aftrek betaalt u per saldo geen belasting over uw eigen woning en bijleenregeling.

Let op!


Hebt u naast het eigenwoningforfait inkomsten uit de tijdelijke verhuur van de eigen woning? Of een belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning? Of hebt u een belastbaar rendement behaald op de spaarrekening eigen woning of het beleggingsrecht eigen woning? Dan betaalt u wel belasting over die inkomsten.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl