Bezwaar maken hoe doe je dat?

De heffingskortingen van de erven
Het overlijden kan van invloed zijn op uw heffingskortingen. Dit geldt niet alleen als de overledene uw fiscale partner was of een kind jonger dan 27 jaar, maar ook als u testamentair een verkrijging erft. Uw heffingskortingen kunnen veranderen als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen en/of als u vermogensbestanddelen erft waarover u inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen moet betalen.

De aftrek van buitengewone uitgaven

 

Bepaalde uitgaven die worden gedaan in verband met het overlijden van uw fiscale partner

of kinderen jonger dan 27 jaar, komen in aanmerking voor aftrek als buitengewone uitgaven. De buitengewone uitgaven zijn aftrekbaar voorzover ze boven een bepaald minimumbedrag, de drempel, uitkomen.


Meer informatie over buitengewone uitgaven vindt u op www.belastingdienst.nl of in de brochure Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft.

Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

 

Als uw heffingskortingen veranderen, kan dat invloed hebben op de door u te betalen of terug te ontvangen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Als u bijvoorbeeld kinderen heeft die jonger zijn dan 27 jaar en u bent weduwe geworden, dan kunt u ook in aanmerking komen voor de alleenstaande-ouderkorting en eventueel de aanvullende alleenstaande-ouderkorting.

 


Krijgt u als weduwe na het overlijden van uw echtgenoot/ geregistreerd partner voor het eerst te maken met een inkomen of een uitkering, dan heeft u slechts een gedeelte van het jaar een inkomen ontvangen. Vaak is er dan teruggaaf mogelijk van de te veel ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen. Als u geen aangiftebiljet inkomstenbelasting krijgt toegestuurd, kan het nuttig zijn teruggaaf te vragen. Dit doet u met een T-biljet, dat u kunt aanvragen bij de Belastingdienst.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl