Bezwaar maken hoe doe je dat?

Vrijwillige verbetering inkeerregeling belastingen
 • Wat is vrijwillige verbetering/inkeerregeling?
 • Wat moet ik aangeven?
 • Wanneer is de vrijwillige verbetering/inkeerregeling van toepassing?
 • Wat zijn de gevolgen van een vrijwillige verbetering/inkeerregeling?
 • Hoe maak ik gebruik van de vrijwillige verbetering/inkeerregeling?
 • Wat moet ik betalen bij gebruik van de vrijwillige verbetering/inkeerregeling?
 • Kan ik ook anoniem gebruikmaken van de vrijwillige verbetering/inkeerregeling?

Wat is vrijwillige verbetering/inkeerregeling?

 

Als u bepaalde inkomsten of uw vermogen niet of onvolledig hebt aangegeven, voldoet u niet aan uw (aangifte)verplichtingen. U krijgt de mogelijkheid om uw aangifte te verbeteren. Dit heet vrijwillige verbetering, volgens de wettelijke 'inkeerregeling'.

 

Wat moet ik aangeven?

 

In uw aangifte moet u al uw inkomsten aangeven, zoals inkomsten uit bepaalde nevenwerkzaamheden,

of inkomsten uit binnenlandse of buitenlandse aandelen/opties. U moet ook uw vermogen (binnenlands en buitenlands) opgeven.

Voorbeelden van buitenlandse vermogensbestanddelen zijn:

 

 • buitenlandse bankrekeningen
 • in het buitenland aangehouden beleggingen of participaties
 • buitenlandse onroerende zaken

 

Wanneer is de vrijwillige verbetering/inkeerregeling van toepassing?

 

Van vrijwillige verbetering of inkeer is sprake als u alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen en gegevens verstrekt. Dit moet u dan wel doen vóórdat u weet of redelijkerwijs kunt vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Soms is vrijwillige verbetering niet meer mogelijk.

 

Denk daarbij aan de volgende gevallen:

 

De belastingdienst hebben u al vragen gesteld over uw (buitenlandse) inkomsten of vermogensbestanddelen. De belastingdienst hebben al een boekenonderzoek bij u aangekondigd, waarbij (buitenlandse) inkomsten of vermogensbestanddelen ontdekt kunnen worden. Een FIOD-ECD-rechercheur heeft u al gemeld dat er een onderzoek tegen u loopt in verband met (buitenlandse) inkomsten of vermogensbestanddelen. Ook als wij u nog geen vragen hebben gesteld of nog geen (boeken)onderzoek aankondigden of tegen u instelden, is het toch mogelijk dat vrijwillige verbetering of inkeer niet meer mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld als u door andere signalen kunt vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. U kunt hierbij denken aan een onderzoek van de Belastingdienst bij een u bekende 'derde' (zoals uw echtgenoot bij gemeenschappelijke inkomensbestanddelen of uw medepartner in een maatschap).

 

Wat zijn de gevolgen van een vrijwillige verbetering/inkeerregeling?

 

Door vrijwillig te verbeteren kunt u vaak voorkomen dat wij u een boete opleggen of dat u strafrechtelijk wordt vervolgd. Wel betaalt u dan alsnog alle belasting en heffingsrente over het aangevulde deel.

 

Hoe maak ik gebruik van de vrijwillige verbetering/inkeerregeling?

 

U maakt gebruik van de inkeerregeling door alsnog juist en volledig aangifte te doen, of door schriftelijk alsnog de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken. Voor de opgave van verzwegen buitenlands vermogen of verstrekte buitenlandse opties kunt u de ingediende aangiften vrijwillig verbeteren door het invullen van het formulier 'Verklaring

vrijwillige verbetering buitenlands vermogen' of 'Verklaring vrijwillige verbetering buitenlandse optierechten'. Deze formulieren kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl. U kunt ze ook krijgen bij uw belastingkantoor.

 

Wat moet ik betalen bij gebruik van de vrijwillige verbetering/inkeerregeling?

 

Als er aanleiding voor is, moet u alsnog belasting betalen. U krijgt een of meer (navorderings)aanslagen over de jaren waarin u bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen niet of onvolledig hebt aangegeven. Daarnaast berekenen wij heffingsrente over het bedrag van de (navorderings)aanslagen.

 

Kan ik ook anoniem gebruikmaken van de vrijwillige verbetering/inkeerregeling?

 

Wij maken geen afspraken met anonieme belastingplichtigen. Ook als uw gemachtigde een bespreking wil voeren zonder vooraf uw naam te noemen, dan gaan wij daar niet op in. Hij krijgt dan een standaardbrief toegezonden, waarin de inkeerregeling wordt uitgelegd en wij verzoeken uw naam bekend te maken.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl