Bezwaar maken hoe doe je dat?

Invorderingsrente
 • Wat is het doel van de invorderingsrenteregeling?
 • Wanneer betaal ik invorderingsrente?
 • Wanneer ontvang ik invorderingsrente?
 • Hoe wordt de te ontvangen invorderingsrente berekend?
 • Hoe wordt de te betalen invorderingsrente berekend?
 • Hoe hoog is de invorderingsrente?
 • Hoe maak ik bezwaar tegen de invorderingsrente?

Wat is het doel van de invorderingsrenteregeling?

 

Als de Belastingdienst een rentenadeel heeft doordat u een aanslag niet op tijd hebt betaald, moet u invorderingsrente betalen. Als u een rentenadeel hebt doordat u aanvankelijk te veel belasting hebt betaald, moet de Belastingdienst u invorderingsrente vergoeden. Invorderingsrente is uitdrukkelijk géén boete.


Wanneer betaal ik invorderingsrente?

 

U moet invorderingsrente betalen als na de (laatste) vervaldag van de belastingaanslag (een deel van) de belastingaanslag nog openstaat. U betaalt invorderingsrente over het bedrag dat op de belastingaanslag staat.

Voorbeeld

 

U ontvangt een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van € 2.700. U betaalt vóór de laatste vervaldag op deze aanslag € 1.500. U betaalt ná de laatste vervaldag door middel van een betalingsregeling per maand € 300. Over iedere betaling die u doet na de laatste vervaldag van de belastingaanslag wordt invorderingsrente in rekening gebracht. U betaalt ook invorderingsrente als een toeslag wordt teruggevorderd.

 

Wanneer ontvang ik invorderingsrente?

 

De Belastingdienst vergoedt u invorderingsrente als (een deel van) de betaalde belastingaanslag wordt verminderd.

 

Als het bedrag van de vermindering van de belastingaanslag groter is dan het bedrag dat nog openstaat, wordt invorderingsrente vergoed.

 

Voorbeeld

 

U ontvangt een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van € 1.800. U betaalt € 1.500 op deze aanslag, waarna nog € 300 openstaat. U maakt bezwaar tegen deze aanslag waarna de inspecteur de aanslag vermindert met een

bedrag van € 800. U ontvangt invorderingsrente over € 500, dat is het verschil tussen het bedrag van de vermindering (€ 800) en het nog openstaande bedrag (€ 300). Hoe wordt de te ontvangen invorderingsrente berekend? De periode waarover invorderingsrente wordt berekend, begint op de eerste dag na de laatste vervaldag van de belastingaanslag en loopt door tot en met de dag van dagtekening van de vermindering.

 

Voorbeeld

 

U ontvangt een aanslag met een te betalen bedrag van € 1.000. De laatste vervaldag van de belastingaanslag is 31 december 2008. Op 31 december 2008 staat nog € 300 open. Nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend wordt de belastingaanslag met dagtekening 1 juli 2009 verminderd met € 500. U ontvangt invorderingsrente over een bedrag van € 200, over de periode van 1 januari 2009 tot en met 1 juli 2009. Hoe wordt de te betalen invorderingsrente berekend? De periode waarover u invorderingsrente moet betalen, begint op de eerste dag na de laatste vervaldag van de belastingaanslag en loopt tot en met de dag die voorafgaat aan de dag van betaling. U moet ook invorderingsrente betalen als u voor de periode ná de laatste vervaldag

uitstel van betaling hebt gehad.

 

Voorbeeld

 

U ontvangt een belastingaanslag met een te betalen bedrag van € 1.000. De laatste vervaldag van de belastingaanslag is 31 december 2008. U hebt tegen deze aanslag bezwaar gemaakt. Voor het bedrag waarmee u het niet eens bent (€ 300) hebt u uitstel van betaling gekregen. De rest van de aanslag hebt u voor de laatste vervaldag betaald. De belastingaanslag wordt

verminderd met € 150. De dagtekening van de vermindering is 1 augustus 2009. Het bedrag dat nog openstaat na de vermindering (€ 150) hebt u betaald op 15 augustus 2009. U bent over deze € 150 invorderingsrente verschuldigd. De rente wordt berekend over de periode van 1 januari 2009 tot en met 14 augustus 2009.


Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Hoe hoog is de invorderingsrente?

 

Het percentage van de invorderingsrente varieert en wordt per kwartaal vastgesteld. Het actuele

percentage staat op www.belastingdienst.nl.

 

Hoe maak ik bezwaar tegen de invorderingsrente?

 

Invorderingsrente wordt vastgesteld bij beschikking. Van deze beslissing ontvangt u schriftelijk

bericht. Tegen de beschikking invorderingsrente kunt u bezwaar maken.

Meer informatie


Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl