Bezwaar maken hoe doe je dat?

Klachtenprocedure belastingdienst
 • Wanneer kan ik een klacht indienen?
 • Hoe kan ik een klacht indienen?
 • Kan ik ook mondeling of telefonisch een klacht indienen?
 • Hoe wordt mijn klacht behandeld?
 • Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de afhandeling van mijn klacht?
 • Wanneer kan ik een klacht indienen?

Als u ontevreden bent over de manier waarop de Belastingdienst u behandelt, dan kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld als u meent dat: een medewerker van de Belastingdienst u niet correct heeft   behandeld u te lang hebt moeten wachten op een reactie van de Belastingdienst u niet de informatie ontving waarom u vroeg


De volgende gevallen nemen wij niet als klacht in behandeling: de gebeurtenis is langer dan een jaar geleden voorgevallen u diende over hetzelfde onderwerp al eerder een klacht in het onderwerp is aan de rechter voorgelegd het onderwerp maakt deel uit van een opsporingsonderzoek of een vervolging door de officier van justitie u klaagt over wettelijke regels of beleidsregels. Als u het niet eens bent met een inhoudelijke beslissing van de Belastingdienst, dan moet u een bezwaarschrift indienen.

Hoe kan ik een klacht indienen?


U kunt een klachtenformulier downloaden op www.belastingdienst.nl. Vul het in en stuur het naar het belastingkantoor waarover u klaagt. Vermeld op de envelop: 'klacht'. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarover u klaagt. Geef bijvoorbeeld aan wanneer u een bepaalde brief hebt verstuurd of wat er op een bepaalde datum is gebeurd. De belastingdienst kan  uw klacht sneller behandelen als u kopieën meestuurt van de documenten waarnaar u verwijst of die voor de behandeling van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld brieven, aanslagbiljetten of aanmaningen).


Let op!


Door u meegestuurde documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopieën mee. Als u uw klacht nog mondeling wilt toelichten, dan kunt u dit op het formulier of in uw brief aangeven. Wij nemen dan contact met u op. van de vermindering (€ 800) en het nog openstaande bedrag (€ 300). Hoe wordt de te ontvangen invorderingsrente berekend? De periode waarover invorderingsrente wordt berekend, begint op de eerste dag na de laatste vervaldag van de belastingaanslag en loopt door tot en met de dag van dagtekening van de vermindering.


Kan ik ook mondeling of telefonisch een klacht indienen?


U kunt ook een klacht indienen tijdens een telefonisch of persoonlijk gesprek met een medewerker van de Belastingdienst. Als wij uw klacht niet meteen kunnen afhandelen, dan wordt de klacht in overleg met u schriftelijk vastgelegd. U krijgt hiervan een kopie. Uw klacht wordt dan verder als een schriftelijke klacht afgehandeld.


Hoe wordt mijn klacht behandeld?


U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht zodra uw klachtenformulier of brief is ontvangen. U kunt uw klacht tijdens de behandeling mondeling toelichten. Dit kan telefonisch of tijdens een gesprek op het belastingkantoor. Geef uw voorkeur aan op het klachtenformulier of in uw brief. U wordt dan gebeld of uitgenodigd voor een gesprek. Om u te kunnen bereiken is het

belangrijk dat u op het formulier of in uw brief het telefoonnummer vermeldt waarop u overdag bereikbaar bent. Als u klaagt over een bepaalde medewerker, wordt die klacht behandeld door een ander dan die medewerker zelf.


De medewerker waarover u klaagt, wordt ook altijd gehoord. Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke reactie. De belastingdienst berichten u ook als het niet lukt om uw klacht binnen zes weken af te handelen. Daarin geven wij aan waarom wij uw klacht nog niet hebben behandeld en wanneer wij dat wel zal gebeuren. Dit is doorgaans binnen tien weken. Als u uw klacht naar het verkeerde belastingkantoor stuurde, dan wordt deze door ons doorgezonden naar het juiste kantoor. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. De behandelingstermijn gaat in op het moment dat het juiste kantoor uw klacht heeft ontvangen.


Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de afhandeling van mijn klacht?  Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een brief sturen naar:


De Nationale ombudsman

Postbus 9312

2509 AC Den Haag


Als u een brief stuurt naar de Nationale ombudsman, dan moet u dit doen binnen 1 jaar na de beslissing op uw klacht. Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl. U kunt ook aandacht vragen voor de wijze waarop de Belastingdienst uw klacht heeft afgehandeld door een verzoekschrift te sturen naar:


De Commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Postbus 20018

2500 EA Den Haag


of


De Commissie voor de verzoekschriften uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20017

2500 EA Den HaagBinnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl