Bezwaar maken hoe doe je dat?

Mondelinge toelichting van uw bezwaarschrift
Dit artikel is alleen van belang als u te kennen heeft gegeven dat u uw bezwaarschrift mondeling wilt toelichten. De procedure die dan wordt gevolgd, vindt u hierna beschreven.

U ontvangt een uitnodiging


De Belastingdienst stuurt u een uitnodiging om gehoord te worden. Dat betekent dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin u uw bezwaren mondeling kunt toelichten.


Het gesprek

 

De belasting ambtenaar die u te woord staat, zal een ander zijn dan de persoon die de aanslag of beschikking heeft vastgesteld.

 

Op deze manier wil de Belastingdienst u een onpartijdige gesprekspartner bieden.

 

 


De belastingambtenaar zal u de gelegenheid geven om uw zienswijze naar voren te brengen, en hij kan u daarover ook vragen stellen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, waarvan u zo spoedig mogelijk een kopie ontvangt.

 

De argumenten die in het gesprek naar voren zijn gekomen, wegen mee bij de beslissing over uw bezwaarschrift.

 

Tip:

 

Als u wilt, kunt u getuigen of deskundigen meenemen. U kunt ook een familielid of een kennis meenemen die u tijdens het gesprek kan bijstaan.Ook kunt u tijdens het gesprek nog vragen om vergoeding van de kosten van het bezwaarschrift, als u deze kosten heeft moeten maken omdat de Belastingdienst bij de vaststelling van de aanslag of beschikking een fout heeft gemaakt.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl