Bezwaar maken hoe doe je dat?

Navorderingsaanslag
 • Wanneer wordt een navorderingsaanslag opgelegd?
 • Hoe lang kan de Belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen?
 • Wat zijn de gevolgen van een navorderingsaanslag?
 • Hoe kan ik de mogelijke boete bij een navorderingsaanslag voorkomen?
 • Wanneer wordt een navorderingsaanslag opgelegd?

In uw aangifte moet u al uw inkomsten en uw vermogen aangeven bij de Belastingdienst. Ook uw inkomsten en vermogen in het buitenland. Vervolgens leggen wij een aanslag op. Als u uw aangifte niet terugstuurt, dan leggen wij u een aanslag op, gebaseerd op een schatting van uw inkomsten. Blijkt die schatting naderhand te laag, dan kunnen wij een navorderingsaanslag opleggen. Hebt u wel aangifte gedaan, maar hebt u bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen niet of onvolledig aangegeven en is de aanslag al opgelegd, dan kunnen wij de te weinig geheven belasting ook navorderen. Navorderen kan in de meeste gevallen alleen als de Belastingdienst niet eerder op de hoogte kon zijn van uw inkomsten of vermogensbestanddelen. Er moet dus sprake zijn van een ‘nieuw feit’. De Belastingdienst kan ook navorderen als u bepaalde inkomsten hebt verzwegen. In dat geval is een ‘nieuw feit’ niet noodzakelijk.

Hoe lang kan de Belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen?

 

De Belastingdienst heeft vijf jaar de tijd om een navorderingsaanslag op te leggen. Die termijn start na verloop van het belastingtijdvak waarin de belastingschuld is ontstaan (meestal het kalenderjaar).

 

Gaat het om inkomsten en/of vermogen uit het buitenland, dan is die navorderingstermijn twaalf jaar.

 

Let op!

 

Door u meegestuurde documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopieën mee.  Als u uw klacht nog mondeling wilt toelichten, dan kunt u dit op het formulier of in uw brief aangeven.

 

De belastingdient neemt dan contact met u op. van de vermindering (€ 800) en het nog openstaande bedrag (€ 300).

 

Hoe wordt de te ontvangen invorderingsrente berekend?

 

De periode waarover invorderingsrente wordt berekend, begint op de eerste dag na de laatste vervaldag van de belastingaanslag en loopt door tot en met de dag van dagtekening van de vermindering.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Wat zijn de gevolgen van een navorderingsaanslag?

 

Voordat wij een navorderingsaanslag opleggen, onderzoeken wij waarom in eerste instantie te weinig belasting is geheven. Als u vergat om bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen aan te geven, dan heffen wij de te weinig geheven belasting alsnog na, met rente.Als u bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen opzettelijk verzweeg of onjuist aangaf, dan kan de belastingdienst  u bovendien een boete opleggen. Dit kan ook als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen (grove schuld). De hoogte van die boete hangt onder meer af van de mate waarin u iets te verwijten valt. De boete kan oplopen tot 100% van het bedrag van de te weinig geheven belasting.Als wij menen dat er sprake is van fraude, dan kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

 

Hoe kan ik de mogelijke boete bij een navorderingsaanslag voorkomen?

 

Als u alsnog een juiste en volledige aangifte doet, of juiste en volledige inlichtingen verstrekt, dan kunt u boete of strafrechtelijke vervolging voorkomen. Dit heet vrijwillige verbetering, volgens de zogenaamde 'inkeerregeling'. U betaalt dan alleen de belasting en de rente.

 

Let op!


Vrijwillig verbeteren moet u wel doen vóórdat u kunt vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden.


Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl