Bezwaar maken hoe doe je dat?

Schadevergoeding
 • Wanneer kan ik om schadevergoeding verzoeken?
 • Hoe moet ik om schadevergoeding verzoeken?
 • Wanneer kan ik een reactie op het verzoek verwachten?
 • Hoe wordt een verzoek tot schadevergoeding beoordeeld?
 • Hoe hoog is de schadevergoeding?
 • Wat doe ik als ik het niet eens ben met de beslissing?

Wanneer kan ik om een schadevergoeding verzoeken?

 

Als u vindt dat u schade hebt geleden door onrechtmatig handelen, nalaten of een vergissing van de Belastingdienst, dan kunt u een verzoek indienen om schadevergoedingHoe moet ik om een schadevergoeding verzoeken?

 

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen dient u een schriftelijk verzoek in bij het onderdeel van de Belastingdienst waar de schade volgens u is veroorzaakt. Dit kan zijn bij uw belastingkantoor, bij de Douane of bij Belastingdienst/Toeslagen.

Wanneer kan ik een reactie op het verzoek verwachten?

 

Wij behandelen uw verzoek binnen acht weken. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als wij aanvullende informatie van u nodig hebben, dan nemen wij contact met u op.

Hoe wordt een verzoek tot schadevergoeding beoordeeld?

 

Bij de beoordeling van uw verzoek komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 

 • Is er schade?
 • Staat het vast dat de Belastingdienst de schade heeft veroorzaakt?
 • Is de schade de Belastingdienst te verwijten?
 • Is er een direct verband tussen de handelingen van de Belastingdienst en de geleden schade?
 • Hebt u zelf ook schuld?
 • Hebt u alles gedaan om de schade te beperken?  Hoe hoog is de schadevergoeding?

 

Alleen schade die u werkelijk hebt geleden, wordt vergoed. De Belastingdienst stelt de hoogtevan de schadevergoeding vast.

Vermindering.

 

Wat doe ik als ik het niet eens ben met de beslissing?

 

Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een heroverweging van de beslissing vragen bij het team Juridische Zaken van het Ministerie van Financiën:

 

Ministerie van Financiën


Directoraat-Generaal Belastingdienst

Team Juridische Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den HaagBinnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl