Bezwaar maken hoe doe je dat?

Hoeveel successierechten moet u betalen?
Het is mogelijk dat u na het overlijden van een erflater successierechten moet betalen.

 

Dit hangt af van:


 • de waarde van uw verkrijging uit de nalatenschap
 • uw relatie tot de overledene (bijvoorbeeld of u wel of geen familie bent)

 

Om vast te stellen of u successierechten moet betalen is het belangrijk te weten wat de volgende begrippen zijn:

 

Voor successierechten zijn omschreven:


 • Eigen kinderen
 • Pleegkinderen
 • Gehuwden
 • Fiscaal partnerschap
 • Aanverwantschap

Eigen kinderen

 

Voor successierechten zijn eigen kinderen:


 • Kinderen die zijn geboren uit het huwelijk van de beide ouders
 • Kinderen uit een vorig huwelijk van de echtgenoot
 • Kinderen van een ongehuwde moeder
 • Kinderen die door de vader wettelijk zijn erkend

 

Gewettigde en geadopteerde kinderen zijn eigen kinderen van de ouder(s) die hen hebben gewettigd of geadopteerd woont.

 


Pleegkinderen

 

Voor de wet van successierechten zijn pleegkinderen: kinderen die vóór hun eenentwintigste verjaardag minimaal vijf jaar uitsluitend (of nagenoeg uitsluitend) door een pleegouder zijn onderhouden en opgevoed. Ook geldt een kind als pleegkind als het in die periode is onderhouden en opgevoed door een pleegouder samen met de echtgenoot of met ten hoogste één persoon die met de pleegouder samenwoont. Zijn deze kinderen vóór hun eenentwintigste getrouwd, dan moeten zij vóór de datum van hun huwelijk minimaal vijf jaar uitsluitend (of nagenoeg uitsluitend) door een pleegouder zijn onderhouden en opgevoed.

 

Gehuwden

 

Met elkaar getrouwde personen zijn voor de wet van successierechten één persoon, als zij niet van tafel en bed zijn gescheiden. Als met elkaar getrouwde personen beiden uit dezelfde nalatenschap verkrijgen, worden de waarden van hun verkrijgingen dus opgeteld. Over dit totaalbedrag betalen zij successierechten

 

Let op!


Met echtgenoot wordt ook de geregistreerde partner bedoeld.

 

Fiscaal partner

 

Naast de bestaande samenwonersregeling bestaat het begrip fiscaal partner. Voor de wet van successierechten wordt onder fiscaal partner de persoon verstaan die aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 

 • De persoon heeft uitsluitend samen met de erflater tot diens overlijden ten minste zes
 • maanden onafgebroken een gemeenschappelijke huishouding gevoerd nadat zij 18 jaarzijn geworden.

 

Aanverwantschap

 

 • De persoon heeft samen met de erflater tot diens overlijden op hetzelfde woonadres ingeschreven gestaan.
 • De persoon had met de erflater een notarieel samenlevingscontract gesloten gedurende hun gemeenschappelijke huishouding van minimaal zes maanden.
 • De persoon is geen bloedverwant in de rechte lijn (zoals ouders of kinderen) van de erflater. Voor ouders en kinderen blijven nog wel de mogelijkheden van de andere samenwonersregelingen van kracht.
 • De persoon en de erflater hadden kunnen kiezen voor partnerschap voor de inkomstenbelasting gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan het overlijden van de erflater, en hebben dat niet nagelaten.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl