Bezwaar maken hoe doe je dat?

Vertegenwoordiging of machtiging
Wat is vertegenwoordiging en een machtiging.


 • Waarvoor kan ik iemand machtigen?
 • Wie kan ik machtigen om mij te vertegenwoordigen?
 • Mag de Belastingdienst mijn gemachtigde weigeren?
 • Hoe verloopt vertegenwoordiging bij een sterfgeval?

Wat is vertegenwoordiging?

 

Van vertegenwoordiging is sprake als iemand namens u de contacten met de Belastingdienst verzorgt. Deze persoon is uw vertegenwoordiger of gemachtigde. Het contact tussen de Belastingdienst en u loopt dan via deze persoon.


De belastingdienst kan  vragen om een schriftelijke machtiging. Daarin staat beschreven waarvoor u iemand

hebt gemachtigd. De verantwoordelijkheid voor het handelen van uw gemachtigde ligt bij u.


Waarvoor kan ik iemand machtigen?


 • Uw gemachtigde kan:
 • uw aangifte verzorgen
 • een verzoek om teruggaaf indienen
 • een bezwaarschrift indienen

Wie kan ik machtigen om mij te vertegenwoordigen?


U bepaalt zelf wie u machtigt en voor welke zaken u dat doet. Meestal gaat het om een belastingadviseur of een boekhouder. Ook als u iemand hebt gemachtigd, kan de belastingdienst u nog wel informatie vragen. Bijvoorbeeld om persoonlijke informatie, die alleen u kan geven.


Mag de Belastingdienst mijn gemachtigde weigeren?


In uitzonderlijke gevallen kunnen de belastingdienst een gemachtigde weigeren. Zoals iemand die: onbekwaam of onbetrouwbaar iis aantoonbaar niet de waarheid vertelt herhaaldelijk onjuiste informatie verstrekt


Let op!


Als u een gemachtigde inschakelt, blijft u zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw fiscale verplichtingen. De Belastingdienst moet de weigering schriftelijk aan u en uw gemachtigde meedelen. Tegen deze weigering kunt u bezwaar maken en beroep aantekenen.


Hoe verloopt vertegenwoordiging bij een sterfgeval?


Volgens het erfrecht gaan bevoegdheden en verplichtingen van de overledene over op alle erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard. In zo’n geval machtigen de erfgenamen vaak één van hen als vertegenwoordiger. De Belastingdienst hoeft niet na te gaan of alle erfgenamen met deze machtiging instemmen. Het optreden van de gemachtigde bindt alle erfgenamen, ook

de erfgenamen die niet met de machtiging hebben ingestemd. Verder mogen de belastingdienst alle stukken over belastingzaken van de overledene richten aan één van de erfgenamen over de nalatenschap. de belastingdienst kunnen wel iedere erfgenaam benaderen voor informatie, zij hebben ook na machtiging de plicht om de gewenste informatie beschikbaar te stellen.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl