Bezwaar maken hoe doe je dat?

Woon werkverkeer belasting, wanneer is deze van toepassing?
Als u gaat reizen naar uw werk


U kunt op verschillende manieren naar uw werk reizen. Bijvoorbeeld met de fiets, het openbaar vervoer of met de auto. Alleen als u met het openbaar vervoer reist, kunt u aftrek van kosten krijgen. Als u met het openbaar vervoer naar uw werk reist, kan dat gevolgen hebben voor de belasting die u betaalt.


Reist u met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden een vast bedrag aftrekken van uw inkomen. Kreeg u van uw werkgever een reiskostenvergoeding? Dan moet u deze van het vaste bedrag aftrekken. Het vaste bedrag dat u mag aftrekken, vindt u in de Tabel reisaftrek openbaar vervoer.

Voorwaarden reisaftrek openbaar vervoer.

U kunt reisaftrek openbaar vervoer krijgen als u in 2008 voldoet aan de volgende drie voorwaarden:


  • De enkelereisafstand van uw woning naar uw werk met het openbaar vervoer is meer dan 10 kilometer.  • U reist meestal een dag per week of meer naar uw werk of in heel 2008 minimaal 40dagen naar dezelfde werkplek. U mag alleen reizen meetellen die u binnen 24 uur heen en terug maakt.  • U beschikt over een openbaarvervoerverklaring.


Een openbaarvervoerverklaring is het bewijs dat u met het openbaar vervoer reist. Deze verklaring kunt u krijgen bij de openbaarvervoerbedrijven. Studenten kunnen de verklaring krijgen bij de Informatie Beheer Groep. Hebt u een NS-Jaartrajectkaart, een NS-Jaarkaart of een OV-Jaarkaart? Dan hoeft u geen openbaarvervoerverklaring aan te vragen. Deze ontvangen wij van de NS. Als u geen openbaarvervoerverklaring kunt krijgen, omdat u met losse vervoerbewijzen reist, kan uw werkgever een reisverklaring afgeven. U moet dan wel de vervoerbewijzen bewaren.


Let op!


Bewaar de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring, want wij kunnen er om vragen.Stuur de verklaring niet mee met de aangifte.


Enkelereisafstand woning werk


De hoogte van het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van de enkelereisafstand woning-werk en het aantal dagen waarop u reist. Voor de enkelereisafstand gaat u uit van het aantal kilometers dat u tussen uw werk en uw woning reist met het openbaar

vervoer.


Werkgever zorgt voor vervoer


U kunt geen reisaftrek openbaar vervoer krijgen als uw werkgever zorgt voor vervoer of vervoerbewijzen verstrekt. Als u hiervoor een bijdrage betaalt aan uw werkgever, kunt u de reisaftrek krijgen. Deze bijdrage moet minimaal 70% zijn van het bedrag van de

reisaftrek openbaar vervoer dat u zou kunnen krijgen als uw werkgever niet zorgt voor vervoer. Als u gebruik wilt maken van de reisaftrek openbaar vervoer moet u ook aan de overige voorwaarden voldoen (zie Voorwaarden reisaftrek openbaar vervoer).


Als u naar verschillende werkplekken reist


Reist u op dezelfde dag naar verschillende werkplekken? Dan mag u alleen reiskosten aftrekken voor reizen naar de plaats waar u het meest naartoe reist. Als u even vaak naar de verschillende plaatsen reist, gaat u uit van de plaats met de langste reisafstand.Als u in een week op verschillende dagen naar verschillende werkplekken reist, mag u voor beide plaatsen reiskosten volgens de tabel aftrekken. U reist bijvoorbeeld twee dagen in de week naar de ene plek en drie dagen naar de andere plek. Het bedrag dat u mag aftrekken, is de totale reisaftrek (met een maximum van € 1.918) min de ontvangen vergoedingen.

Wanneer en hoe kunt u de reisaftrek aftrekken?


U kunt de reisaftrek na afloop van het jaar aftrekken in uw Aangifte inkomstenbelasting. U kunt hiervoor het programma Aangifte inkomstenbelasting downloaden van www.belastingdienst.nl


Als u teruggaaf kunt krijgen, kunt u ons ook vragen om het bedrag alvast maandelijks aan u uit te betalen. Download dan het programma Voorlopige teruggaaf 2008 of vul het formulier Verzoek voorlopige teruggaaf 2008 in. Dit formulier kunt u bestellen bij de Belasting Telefoon.Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

  • Bezwaarschrift omzet belasting
  • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
  • Bezwaarschrift WOZ
  • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
  • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
  • Bezwaarschrift belastingdienst
  • Bezwaarschrift parkeerboete
Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl